Tiden for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2019 nærmer seg.

Styret samordner søknadene fra avdelingene og sender inn felles søknad for NSBK innen fristen til NKK, 1. juni. Avdelingene blir kompensert for sin andel av driftskostnader i resultatregnskapet.

Dere kan lese mer om dette i siste utgave av Hundesport:
http://viewer.zmags.com/publication/685f0226#/685f0226/1

Kort fortalt må avdelingene sende følgende til leder@nsbk.no:

1. Resultatregnskap signert av hele styret.
2. Årsberetning signert av styret.
3. Signert revisjonsberetning.(Kun revisor)

Alle vedleggene må ha fullt navn på klubben. Ber om at alle sender inn nye utgaver av dette da det var en del formelle feil i det som ble innsendt til årsmøte.

Frist for innsending er 1. mai.

Mvh Styret NSBK

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder