Det ser ut til å ta litt lengre tid før vi får alt på plass med nye rutiner for innmelding av kull enn planlagt, men det er bedre å gjøre jobben grundig enn å legge frem et hastverksarbeid. For at dette ikke skal gå ut over oppdretterne i klubben har vi derfor en enkel midlertidig løsning. Denne består av et enkelt skjema som oppdretter fyller inn og sender direkte til webmaster@nsbk.no for publisering.

Praksisen med godkjenning av kull har opphørt, men oppdretter er pålagt å oppgi sannferdige opplysninger om kullet. NKKs krav skal følges, og hvilke av klubbens anbefalinger som oppfylles skal fremkomme. Klubbens retningslinjer for den enkelte rase finner du her: https://nsbk.no/avl-generelt/

Forenklet-kullinnmelding

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder