Vi minner om frist for å sende inn stoff til medlemsblad 3/18 er 1.august.

Denne utgaven vil bli lagt ut på klubbens nettsider og ikke sendt ut pr.post.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder