Det har lenge vært en diskusjon om å få resultater fra MAC undersøkelser registrert i DogWeb. NKK stiller imidlertid krav om å få  overlevert offisiell dokumentasjon fra forskningen før dette kan registreres i DogWeb, og dette har NSBK etterspurt hos PennGen i University of Pennsilvania.

Etter kontakt med Urs Geiger som er ansvarlig forsker hos PennGen i University of Pennsilvania, viser det seg at forskningen ikke er ferdig og det eksisterer dermed ikke nødvendige publikasjoner som NKK krever for å få resultatene registrert i DogWeb.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder