Styret ønsker å forenkle statuttene for tildeling av klubbvinnerkort, både fordi det nå er enklere å skaffe rede på oppnådde resultater via Dogweb, samt at det skal være enklere å administrere for personalet på klubbens spesialutstillinger. Det er også ønskelig at klubbvinnertittelen ikke skal være enkel og oppnå, slik at denne tittelen skal indikere høy kvalitet. Endringene skal også medføre at det skal bli enklere å søke om tittelen.

Krav for å kunne motta klubbvinnerkort:

Eier må være medlem i NSBK
Det forlanges 3 napp i tittelen (3 KBV-kort) tildelt på utstillinger arrangert av NSBK, og av 3 forskjellige dommere (FCI). Klubbvinnerkort kan tildeles hund uavhengig av hvilken klasse den er påmeldt i.
Hunden må være fylt 15 måneder før man kan søke om tittel.

Alternativ 1:

Klubbvinnerkort kan tildeles en hund som
Først vinner sin klasse og deretter plasserer seg i BTK/BHK
Det deles ut maksimalt 8 kort i hver rase

Alternativ 2:

Klubbvinnerkort tildeles BIR/BIM

Det lages en mal for et elektronisk kort, som kan skrives ut og deles ut på den aktuelle utstillingen. Kortet er et symbol på napp i klubbvinnertittelen, men inneholder ikke utførlige opplysninger eller underskrift fra dommer, og skal ikke fysisk sendes inn ved søknad om tittel.

Utdeling av Klubbvinnertittel (plakett) skjer på Årsmøtet. Utsendelse av tittel og plakett bekostes av mottaker dersom det må sendes i posten.

Styret er delt med et knapt overtall for alternativ 1. Sendes derfor ut til avdelingene og medlemmene for innspill, så tar vi det opp igjen på neste styremøte. Send innspill til sekreter@nsbk.no, og gi tilbakemelding på hvilket alternativ du synes er det beste.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder