NKKs Representantskapsmøte (RS) 2017 vedtok i sak 5i) å omorganisere NKKs disiplinærorganer, samt vedta nye saksbehandlingsregler i disiplinærsaker som trår i kraft fra 01.01.2019.

Administrasjonen ønsker med dette å informere medlemsklubbene og forbund om hvilken betydning den nye organiseringen vil ha på disiplinærsaker som er i prosess på nåværende tidspunkt eller nye saker som blir anmeldt/rapportert inn til NKK.

Ettersom vedtaket ikke er gjeldende før 01.01.2019 og for at overgangen til det nye systemet skal være mest mulig effektivt, vil saksbehandlingstiden på disiplinærsaker kunne bli noe lengre. Det er imidlertid vanskelig å si hvor mye lengre tid det vil ta å behandle hver enkelt sak, ettersom sakenes kompleksitet varierer fra sak til sak. Administrasjonen vil imidlertid arbeide for å holde behandlingstiden så kort som mulig. For nye saker som skal avgjøres enten i administrasjonen, jf. en eventuell delegasjon etter NKKs lover § 7-9 (den nye bestemmelsen), i Domsutvalget eller Ankeutvalget, vil administrasjonen i perioden fra 1. november 2018 saksbehandle disse i henhold til gjeldende saksbehandlingsregler, slik at de vil kunne være klare til avgjørelse i de aktuelle organene fra 01.01.2019.

Som følge av vedtaket om nye disiplinærorganer vil de eksisterende organene, Disiplinærkomiteen og Appellutvalget, ikke iverksette behandling av nye saker fra og med 1. november 2018.

Dersom dere har spørsmål ber vi dere om å ta kontakt med organisasjonsavdelingen pr. e- post: Org.avd@nkk.no

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder