Alvorlig sykdom, arrangementer, påmeldingsavgifter og tiden som kommer

Tilbakebetaling av påmeldingsavgifter

Dogweb Arra vil neste uke være klar for å gjøre automatiserte tilbakebetalinger av påmeldingsavgift for avlyste arrangementer. Det vil komme egen epost med bruksanvisning for hvordan dette gjøres så snart det er klar til bruk for arrangører.

Det er viktig at alle som har innstilte/utsatte arrangementer – uavhengig av om dere skal tilbakebetale eller ikke – sender en epost med informasjon om hva dere velger å gjøre samt arrangementsID (UTID/ Ref.nr) til utstilling@nkk.no / jakt@nkk.no så snart beslutning er tatt.

Vi anbefaler at også dere som tidligere har meldt om avlysning av arrangementer 7-8 september sender en epost med info om dette for å sikre at vi får korrekt informasjon og korrekt avlysning av arrangementet i terminlisten i Arra.

Siste nytt

Så langt er anslagsvis 43 hunder med lignende symptomer døde.

Mattilsynets kartlegging viser sykdom hos nær 90 ulike hunderaser. Sykdom er registrert i alle landets fylker, dødsfall i 12 fylker. For mer informasjon, se www.nkk.no/alvorligsykdom

Mattilsynet opprettholder pr 20. september anbefalingen om å unngå nærkontakt mellom hunder, og å holde hunder i bånd.

Veterinærinstituttet har 20. september oppsummert status med en oversikt over funn i saken så langt. Undersøkelsene tyder på at «antall nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned». Informasjon om funn er oversendt Mattilsynet for videre vurdering.

Det er Mattilsynets oppgave å gi råd til publikum/hundeeiere. Vi har vært i kontakt med dem i dag, og fått bekreftet at de fortløpende vurderer sine råd til hundeeiere.

Hovedstyret vil vurdere vedtaket om innstilling av arrangementer inntil videre når Mattilsynet endrer sine offisielle råd til hundeeiere.

Det skrives en del i mediene om at enkelte aktører har fått egen godkjenning fra Mattilsynet til å åpne f.eks. hundehoteller og hundeskoler. Mattilsynet uttaler selv at de ikke gir slike særskilte «tillatelser», de henviser alle til de generelle rådene til hundeeiere.

NKKs nettsider med råd til hundeeiere, oppdrettere, arrangører og deltakere

Kanskje har dere alt sett det, men vi har utviklet nettsidene rundt sykdomssituasjonen noe denne uken.

Dere finner informasjon til ulike grupper på disse lenkene. Disse kan godt deles videre om dere tenker dette er hensiktsmessig. Innholdet utvikles fortløpende.

Hovedside: www.nkk.no/alvorligsykdom

Undersider:

www.nkk.no/sykdom-oppdretter

www.nkk.no/sykdom-arrangor

www.nkk.no/sykdom-deltaker

www.nkk.no/sykdom-hundeeier

NKK og kontakt med FCI og utenlandske kennelklubber

Vi har løpende kontakt med de nordiske kennelklubbene, FCI og en rekke kennelklubber utenfor Norden. FCI sender ut en rekke nyhetsbrev til sine medlemsland basert på vår informasjon.

Se informasjon på våre nettsider: https://www.nkk.no/aktuelt/kontakt-med-utlandet-article159855-985.html

 

 

Vi kommer med oppdatert informasjon fortløpende, og oppfordrer alle til å følge med på våre nettsider, som lenket til over.

 

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder