Årsmøte 2021 gjennomføres digitalt.

Påmelding gjøres til: sekreter@nsbk.no

Påmeldte deltagere vil motta nærmere instrukser om hvordan plattformen fungerer, link til møtet og annen nødvendig info.
Frist for påmelding: 7.april

Årsmøtedokumenter:

Årsmelding 2020
Rasestatistikk 2020
NSBK_stemmeseddel

Forhåndstemming:

Forhåndsstemming iht. NSBK lover §3-2 Møte og stemmerett
Stemmeberettigede medlemmer må ha vært medlem av klubben i 6 uker og betalt kontingent for 2021.
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag.

Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne stemmeseddelkonvolutten
legges i en ny konvoluttsom adresseres og sendes NSBK ved sekretæren senest onsdag 31.03.2021.
Den ytterste konvolutten merkes med medlemmets navn, adresse og medlemsnummer.

Forhåndsstemmen sendes:
NSBK v/ Line Kristiansen
Leiv Erikssons vei 27
7040 Trondheim

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Arrangementer