NSBKs lover § 1-2 formål, lyder som følger:
NSBK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NSBK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
Videre har det vært etterlyst hvordan man skal få flere oppdrettere til å sende sine kull inn til publisering på klubbens valpeliste.
Med utgangspunkt i dette besluttet styret å sette ned en arbeidsgruppe, som skulle ta for seg Avlsrådets form og funksjon for å se hvordan man kan jobbe mer fremoverrettet. Vedlagt ligger et grunnlagsdokument for arbeidet, og arbeidsgruppens skisse til videre organisering av Avlsrådet. Vi har forståelse for at noen kan oppleve noen av punktene som kontroversielle, men ber om at debatten og innspillene holdes saklige og konstruktive.
Høringsuttalelser sendes skriftlig til sekreter@nsbk.org, og frist for innsending er 18. august 2019. Alle NSBKs medlemmer kan uttale seg, innspill som ikke er signert med fullt navn forkastes.

Grunlagsdokument

Skisse omstrukturering av avlsråd

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder