Styret ønsker innspill til medlemmer som fortjener heder for sin innsats for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb og klubbens raser.

Det kan sendes forslag på personer som fortjener hederstegn og/eller personer du ønsker innstilt til Æresmedlem. Personen må ha mottatt hederstegn for å kunne bli tildelt æresmedlemskap.

Det tilsendte forslaget må inneholde navn og en kort begrunnelse for forslaget, og må være styret i hende innen 1.mars.

Forslag sendes: styret@nsbk.no

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder