Det innføres nå krav om kjent HD status på schnauzer sort og salt/pepper.

Som følge av vedtak på NSBKs årsmøte 2021, fremsendte styret søknad til Norsk Kennel Klub (NKK) om å innføre krav om HD røntgen for schnauzer for registrering av valper i NKK. Søknaden er nå behandlet i sunnhetsutvalget (SU) og følgende vedtak ble fattet:
«SU innvilger søknaden til Norsk Schnauzer Bouvier klubb om at det innføres krav om kjent HD-status for foreldredyr for registrering av valper i NKK av rasen schnauzer.
Krav om kjent HD-status gjelder ikke ved bruk av sæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022»
Dato for innføring av kravet er satt til 01.06.2022 for å gi medlemmene adekvat tid til å forberede seg på at kravet blir innført. I tillegg er det kanskje planlagte paringer, importer av sæd etc.
NORSK KENNEL KLUB, REGLER FOR PRAKTISERING AV INNFØRTE REGISTRERINGSRESTRIKSJONER FOR HD OG AD
Ajourført 08.11.2021 kan leses i nedenstående link.

https://www.nkk.no/getfile.php/131975026-1636370576/Dokumenter/Helse/Raser%20med%20krav%20til%20kjent%20HD_AD-status.pdf

Styret anmoder alle oppdrettere av schnauzer sort og salt/pepper om å sette seg inn i reglene og oppfordre valpekjøpere til å HD røntge valpene. Selv om en valp ikke er tiltenkt å brukes i avl, er det nyttig for eier å vite om evt HD diagnose. Dette er god hjelp mtp å tilpasse aktivitet med hunden slik som kløv, trekk, sykling etc.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Helse