1 mars 2022 kl 19.00

Sted: Digitalt møte på TEAMS   Klikk her for å delta i møtet

 

Dagsorden;

Sak 1:             Åpning

Sak 2:             Godkjenning av innkallingen

Sak 3:             Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 4:             Godkjenning av saksliste

Sak 5:             Valg av;

  • Møteleder
  • Referent
  • Tellekorps
  • Personer til å undertegne protokollen

Sak 6:              Årsberetning for 2021

Sak 7:              Revidert regnskap med revisors beretning og

Budsjettforslag 2022

Sak 8:              Aktiviteter/Handlingsplan for 2022

Sak 9:              Aktivitetsforslag /innkomne saker fra medlemmene

Sak 10:            Valg

Sak 11:                Avslutning

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på mail til  post@hordaland.nsbk.no innen 15. Februar 2022.

Saksdokumenter blir lagt ut på klubbens FaceBook side og på NSBKs hjemmeside.

Kontaktdata :  Kai Ove Skaftnesmo                       post@hordaland.nsbk.no

Sekretær: Karin Wibrand

Vel møtt!

Artikkelen ble postet i kategorien:
Arrangementer / Vestland