Som leder i klubben har jeg den 9. jan sendt en e-post til de av klubbens hovedmedlemmer som har oppgitt en e-post i NKK sitt medlemsregister. Saken gjelder korrigert årskontingenten for hovedmedlemmer i 2019. Muligens er det også noen andre medlemskategorier som også har fått samme e-posten.

Nå forholder det seg slik at av de 1031 navn som stod i registeret som medlemmer i NSBK per 31.12 2018 er det dessverre over 100 medlemmer som ikke har oppgitt en e-postadresse. Dette gjelder også blant hovedmedlemmene i klubben. Det kan det sikkert være mange grunner til det. Det er som kjent ikke noe krav til medlemskap i NSBK at du har en e-postadresse.

Men har du en gang i tiden oppgitt en e-post adresse, så hadde det vært veldig hyggelig om du kunne være snill å kontrollere at den fortsatt er i bruk, og er korrekt. Jeg har i dag mottatt ca 50 e-poster hvor nettleseren oppgir at adressen enten ikke er i bruk eller er feil.

Veldig fint om du kunne sjekke om din adresse er korrekt, og dersom ikke, utføre nødvendig korrigeringer.

Dette gjøres på www.nkk.no og under rubrikken «min side».

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

Og ønske om et godt år for NSBK.

Arild Kristensen

Leder NSBK

e-post; leder@nsbk.org

mobil 92840502

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder