På grunn av at årsmøtet på Gardermoen den 21.04.18 ikke godkjente klubbens regnskap og budsjett ble heller ikke valg avholdt. Valgkomitéen hadde ikke kandidat til ledervervet pga styrets sammensetning. NSBK står nå uten flere tillitsverv.

Valgkomitéen i NSBK har startet arbeidet og oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kandidater for de aktuelle verv.

Forslag på tillitsvalgte skal vedlegges kandidatens erklæring om at han/hun er villig til ta valg, jfr. NSBK’s lover § 3-3. Den skal være bekreftet, datert og signert av kandidaten.

Send mail til valgkomite@nsbk.org

Frist: 14.05.2017

Med vennlig hilsen
Valgkomitéen

 

[table id=7 /]

 

 

 

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Arrangementer