Styret har med bakgrunn i forarbeid av ASU søkt NKK om å åpne for å registrere
DNA test for dilatert kardiomyopati for Riesenschnauzer i DogWeb/Hundedatabasen.

Svaret fra NKK gjengis her:
«NKK innvilger søknaden, og har nå åpnet opp for frivillig sentral registrering i DogWeb for DNA-test for dilatert kardiomyopati på genet RBM20 for rasen Riesenschnauzer. Godkjent laboratorium er Laboklin.
Muligheten til registrering er fra dags dato, og dokumentet «DNA-laboratorier, tester, raser»  er nå oppdatert med rasen Riesenschnauzer. Denne finner dere her: https://www.nkk.no/dna-tester/category966.html»

Med dette har oppdrettere fått et nytt verktøy i helsearbeidet på en av våre raser. Styret har vedtatt
at det gis refusjon for kostnaden ved registrering i DogWeb, med 350,- etter søknad.

Styret

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder