Det finnes mange nettressurser for oss som studerer linjer, gransker stamtavler, samler informasjon og kartlegger interessante hunder – enten vi er på utkikk etter ny valp, leter etter hannhund til egen tispe, vurderer tispeforespørsel på egen hannhund, eller bare liker å være oppdatert.

 Skrevet av Stine Bøe, NBSKs redaksjonskomité, redigert av Line Kristiansen

Internett er en utømmelig kilde for informasjon, men sannhetsgehalten i det en finner kan alltids settes spørsmålstegn ved. Schnauzerrasene og bouvier er kanskje ikke de mest tallrike rasene, men de er raser en finner etablert i så å si alle aktive hundeland, på alle kontinent. Hjemmesider, blogger og Facebook er en konstant puls av bilder og informasjon som vi møter hver eneste dag. Det er ikke nødvendigvis systematisk, og sjelden over-siktlig i lengden. Derfor finnes det en rekke data-baser en kan benytte for å finne ut mer.

En database er en strukturert samling av relaterte data, definert av Wikipedia, og vi har funnet seks databaser vi mener kan være av interesse for rasenerder.

DogWeb

Mange kjenner til Norsk Kennel Klubs DogWeb, som er åpen for alle med innlogging via Min Side.

På DogWeb kan du sjekke for oppdateringer – utstillingsresultat, HD- og AD-resultat, nye kull og omregistrerte importer, som blir tilgjengelig så snart det er registrert hos NKK. Du kan også søke opp konkrete hunder, og finner der all registrert informasjon om hunden – alle offisielle resultat, stamtavle, innavlsgrad, søsken og avkom (forutsatt at hunden er født og bosatt i Norge). Du kan finne resultat fra lydighet, rallylydighet, andre konkurranseformer, mentalbeskrivelse, HD og AD, indeks, øyelysning, også videre. Om en hund er brukt i avl, så får du opp oversikt over avkom, og kan se deres resultat på individnivå eller finne en samlet oversikt over røntgenresultat i prosent, sammenlignet med rasens gjennomsnitt.

Det er også en funksjon hvor du kan lage en fiktiv stamtavle for fiktive valper etter en kombinasjon du er nysgjerrig på, og du kan velge å få opp egne markeringer for innavlsgrad i valgfritt antall gene-rasjoner for lettere å se gjengangere i den potensi-elle stamtavlen.

http://www.dogweb.no/minside

 

Hunddata og Avelsdata

Svenska Kennelklubben har også en gratis, åpen database hvor en kan hente mye informasjon. Hunddata gir deg mulighet til å søke etter hunder, men du kan også sjekke oppdateringer for nye titler og nye utstillinger. En annen fiffig funksjon for utstillere er at du kan søke opp dommere og se hvordan de har dømt din rase i Sverige tidligere.

Hvis du ønsker å undersøke nærmere en bestemt hund, så vil du i Hunddata finne informasjon om titler, eier der det er gitt tillatelse til å gjøres offentlig, HD og AD, konkurranseresultat inklu-dert utstilling, oppdretter, kullsøsken, avkom og stamtavle.

Avelsdata er et anvendelig verktøy for lettere å få oversikt over enkeltindivids avlsresultat. Du kan blant annet få en samlet oversikt over avkom og deres statistikk – både røntgen, MH, BPH, utstil-ling og andre konkurranseformer. Du kan få en samlet oversikt over hundens helsøsken og røntgenstatistikk. Du har mulighet til å lage fiktiv stamtavle, og du kan se etter oppdateringer og statistikk for rasen som helhet i forhold til for eksempel innavl i fødte kull, antall barn og barne-barn hos avlsdyr, registreringstall og røntgen-resultat.

https://hundar.skk.se/hunddata/ https://hundar.skk.se/avelsdata/

Hundeweb

Dansk Kennel Klubs Hundeweb er bygget på samme plattform som NKKs DogWeb, og er derfor lett gjenkjennelig og enkel å navigere i. Dessverre er ikke Hundeweb åpent tilgjengelig for alle, og en må være betalende medlem for å få tilgang – eller kjøpe seg dagspass. Alle kan opprette en bruker, som en benytter for eksempel ved påmelding til utstilling, men for å komme til Hundeweb så kan du kjøpe adgangspass for 24 timer, en uke eller 14 dager med online betalingsløsning til henholdsvis 25, 75 og 100 danske kroner.

http://www.hundeweb.dk/

 

KoiraNet

KoiraNet er den finske kennelklubbens database, og den finnes på finsk, svensk og engelsk. Den er åpent tilgjengelig, og som i Sverige så krever den ingen innlogging.

Her kan du se oppdateringer sortert på kull, resul-tat, utstillinger, helse, championer og importer. Du kan også søke opp en hund, og få opp titler, helse-undersøkelser, konkurranseresultat, utstillings-resultat, stamtavle, søsken, avkom og røntgen-statistikk for avkom.

Også KoiraNet tilbyr mye interessant statistikk for rasen som helhet, fordelt på bruks, utstilling, helse, og tall over antall hannhunder og tisper brukt i avl, og hvor mange avkom de har. Du kan søke opp en bestemt oppdretter ved kennelnavn, og få en oversikt over dennes produksjon. Og du kan også få opp oversikt over samtlige kennelnavn i rasen, og sortere på antall kull, avkom, champi-oner, gjennomsnittlig alder på avlstispene, når de hadde sitt første og sitt siste kull. Man kan også finne statistikk over levealder og dødsårsak. Eksempelvis kan man finne at den gjennomsnittlige levealderen for en sort dvergschnauzer er 10 år 3 måneder (når sykdom er medregnet), mens den på hvit er 8 år og 7 måneder.

Også hos KoiraNet kan du søke etter utstillings-dommere for å se hvordan de har dømt rasen i Finland tidligere.

https://jalostus.kennelliitto.fi/

 

Estland

Også i Estland er det en åpent tilgjengelig database, hvor en kan velge mellom engelsk og estisk som språk. Du kan her søke opp en konkret hund, eller i avansert søk velge variabler som begrenser søket ut fra titler, fødselsår, eksport og import, spesifikt utstillingsresultat i definert tids-rom, eller helseundersøkelser – i tillegg til røntgen-resultat kan du søke på DNA-prøver. Husk her å spesifisere rase, ellers får du søketreff på alle raser. Denne databasen gir deg altså mulighet til å søke og få opp oversikt over eksempelvis alle HD- og AD-frie hannhunder, med eller uten tidsbegrensning.

Går du inn på et enkeltindivid, så finner du der blant annet oversikt over røntgenresultat og andre tester, utstillingsresultat, titler, stamtavle markert med gjengangere, søsken, halvsøsken med samme far og deretter samme mor, og til slutt avkom. For de hunder hvor det er meldt inn, så finner du også dato for når hunden døde.

http://register.kennelliit.ee

 

IngRus

IngRus er en russisk brukerbasert portal, hvor det er samlet veldig mye informasjon om veldig mange hunder. Det er laget en underside for hver enkelt rase. Portalen er på russisk og engelsk, og er reklamefinansiert.

Det en skal være klinkende klar over i forhold til denne databasen, er at all informasjon som er lagt inn er gjort så av privatpersoner. Det er ingen kennelklubb eller annen kontrollinstans som står bak informasjonen, som utøver kvalitetskontroll eller faktasjekker. En kan derfor finne hunder hvor det er oppgitt slurvefeil eller direkte løgner, og en skal være klar over at IngRus overhodet ikke er komplett – i motsetning til de fem kennelklubb-drevne hundebasene vi har present så langt, så må ikke hele kull legges inn i IngRus. Der kan du lage deg en brukerprofil og legge inn informasjon om de av dine hunder du ønsker å dele, og du kan begrense hvor mye du legger ut. Så når du får opp oversikt over søsken og avkom, så vil det i mange tilfeller mangle individ, fordi oppdateringene kan være både selektive og sporadiske. Det er derfor greit å ha en smule skepsis til informasjonen som ligger der, og ikke bruke det som eneste kilde når en undersøker hunder.

Når det er sagt, så er IngRus en rikholdig database med hyppige oppdateringer. Veldig mange oppdrettere benytter IngRus aktivt, og når du googler en vilkårlig hund, så vil treff hos IngRus komme høyt opp om hunden er registrert der.

Informasjon som er mulig å legge inn om en hund er bilde, stamtavle, oppdretter og eier, titler, helseundersøkelser, avkom og søsken. Det er også et eget felt hvor en kan skrive notater – for eksempel levealder og dødsårsak.

Hvis du oppretter en brukerprofil hos IngRus, så vil også dine hunder og ditt oppdrett bli koblet til den profilen, slik at folk kan velge deg som person og se hvilke hunder du eier og har eid, samt har oppdrettet.

Når du forsøker å legge inn en hund, så er det et meget effektivt gjenkjennelsesfilter som foreslår hunder med lignende navn, for å være sikker på om du faktisk vil legge inn en ny hund, eller om hunden kanskje allerede er registrert. Slik unngår en dobbeltføringer, og får samlet informasjonen om en hund på én oppføring.

I fanen for statistikk finner du oversikt over antall registrerte hunder fordelt på fødeland og bosteds-land. Dette kan hvilken som helst privatperson gjøre – på godt og vondt.

Også hos IngRus kan du foreta testparinger og lage fiktive stamtavler. Den regner ikke ut innavls-grad for deg, men markerer automatisk i stam-tavlen hvis en hund går igjen to eller flere ganger i det antall generasjoner du har valgt.

http://ingrus.net/

Hvis du vet om en database vi ikke har med her, send en epost til sekreter@nsbk.org med beskrivelse av hva man kan finne der, og vi publiserer denne på vår hjemmeside.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder