Klubben har styrevedtak på at vi støtter med kr. 1000,- pr. medlem inntil 10 deltagere.

Frist for å søke støtte er satt til søndag 19.mai

 

Styret

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder