Årsmøtet 2020 vil gjennomføres digitalt, tirsdag 26.05.2020, kl 19.00
Årsmøtet vil kun behandle styrets årsberetning, regnskap 2019, budsjett 2020, og valg. Valget gjennomføres ved forhåndsstemmer.
Nærmere informasjon og dokumenter kommer i uke 20.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder