Årsmøte NSBK Sør-Rogaland 6. februar Kl.18.00

Sted: Lura Turistheim

Møteleder: Tarja Aabø

Referent Gyda Iren Thorvaldsen

Protokoll NSBK Sør-Rogaland

Artikkelen ble postet i kategorien:
Sør-Rogaland