Styret i NSBK tar sitt samfunnsmessige ansvar i forbindelse med utbruddet av Koronaviruset, og har vedtatt å kansellere årsmøte og raseseminar i Stavanger 21-22.03.2020. Vi konfererer med NKK og har et nytt styremøte når vi får bedre oversikt, og gjennomfører årsmøte når situasjonen tilsier det. Informasjon kommer når styret har det.
De som har hatt utlegg de ikke får refundert sender reiseregning til sekreter@nsbk.no (reiseregning ligger på hjemmesiden under årsmøtefanen).

Styret NSBK

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder