NBSK Sør-Rogaland skal avholde sitt årsmøte 15. februar 2021 kl 18.00  Informasjon om hvor det skal være kommer senere når vi vet mer i  forhold til corona og smittevern.
Saker og kandidater til valg må være styret i hende innen 18. januar.
Disse vervene er på valg:
Leder
Kassere
Styremedlem
3 Varamedlem
Ønsker du eller kjenner du noen som ønsker å stille til valg send inn  dine kandidater til mail : post@rogaland.nsbk.no.

Med hilsen Styret
NSBK Sør-Rogaland

Artikkelen ble postet i kategorien:
Arrangementer / Sør-Rogaland