Avdeling Oslo &Akershus gjennomfører årsmøte 13. feb 2024 kl 1830 i NKK sine lokaler på Holmlia.

Dersom du ønsker å delta på Teams må du innen søndag 11. feb kl 1200 sende din e-post adresse til post@osloakershus.nsbk.no

Møte dokumentene finner du her:
Årsmøter dok NSBK avs O-A 2023

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder