NSBK avdeling Midt-Norge

Innkaller til

ÅRSMØTE

mandag, 28.02.2022,

Agenda;

Sak 1: Åpning

Sak 2: Godkjenning av innkallingen

Sak 3: Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 4: Godkjenning av saksliste

Sak 5: Valg av:

1 Møteleder

1 Referent

2 Tellekorps

3 Personer til å undertegne protokollen

Sak 6: Årsberetning

Sak 7: Revidert regnskap med revisors beretning og Budsjettforslag 2022

Sak 8: Aktiviteter/Handlingsplan for 2022

Sak 9: Eventuelt

Sak 10: Valg

Sak 11: Avslutning

Saker som skal behandles på årsmøte, må sendes inn senest 07.02.2022

Saksdokumenter blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

Årsmøtet blir digitalt og tidspunkt blir publisert senere

Velkommen !

Med vennlig hilsen

Johanne, Merethe, Åge, Terje, Anniken og Frøydis

Artikkelen ble postet i kategorien:
Arrangementer / Midt Norge