NSBK Gr Oslo/Akershus avholder årsmøte onsdag 30.1.2019 i NKK sine lokaler på Homlia kl 19.00.
Saker som ønskes tatt opp sendes til ullawkr@yahoo.no og må være styret i hende innen 18.1.2019.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Oslo-Akershus