Avd. Oslo/Akershus avholder sitt årsmøte digitalt på Teams 22. februar 2022 kl. 19.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på mail til ullawkr@yahoo.no innen 1. februar 2022.

Innkalling til årsmøte med sakspapirer legges ut på NSBK sin hjemmeside 15. februar 2021.

Siden årsmøte gjennomføres på Teams, må medlemmer fra avdelingen som ønsker å delta på årsmøte, sende sin e-post adresse tilullawkr@yahoo.no innen 15. februar 2021.

Alle dokumenter ifbm årsmøte finner du ved å følge linken under

Årsmøtedokument 2022

Artikkelen ble postet i kategorien:
Arrangementer / Oslo-Akershus