NSBK avd. Agder skal avholder ordinært årsmøte tirsdag 13. februar 2024 kl 18:00 i Kristiansand, møterom i Rådhuskvartalet (Kristiansand kommune)

Frist for å melde inn saker til årsmøte og til å foreslå kandidater til styret er 15. januar 2024.
Saker sendes til post@agder.nsbk.no
Forslag til kandidater sendes til samme adresse (OBS! Husk at kandidatene må spørres på forhånd).
Informasjon ligger også på avdelingens facebookside: https://www.facebook.com/groups/294434817420707

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 6 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Enkel bevertning.

Mvh
Gøril Sørensen, leder NSBK avd. Agder

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Vestfold