Frister i forbindelse med raseseminar og årsmøte:

16.02: Innmelding av delegater fra avdelinger og kontaktpersoner (for rombestilling)

21.02: Innsending av alle dokumenter til styret samt saker til årsmøtet, og forslag på kandidater til valgbare verv (på epost til sekreter@nsbk.no, kandidater til valgkomite@nsbk.no, husk bekreftelse på at kandidaten stiller til valg)

06.03: Publisering av årsmøtedokumenter

07.03: Påmelding raseseminar (på grunn av bevertning)
Årsmøtedelegater påmelding middag lørdag

13.03: Forhåndsstemme må være sendt (må poststemples)

Papirer sendes NSBK v/ sekretær Line Kristiansen, Leiv Erikssons vei 27, 7040 Trondheim

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder