Avd. Oslo/Akershus avholder sitt årsmøte digitalt på Teams 1. mars 2021 kl. 19.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på mail til ullawkr@yahoo.no innen 19. februar 2021.

Innkalling til årsmøte med sakspapirer legges ut på NSBK sin hjemmeside 22. februar 2021.

Siden årsmøte gjennomføres på Teams, må medlemmer fra avdelingen som ønsker å delta på årsmøte, sende sin e-post adresse tilullawkr@yahoo.no innen 19. februar 2021.

Artikkelen ble postet i kategorien:
Arrangementer / Oslo-Akershus