NSBKs styre vil med dette kunngjøre at Årsmøte 2019 vil bli avholdt lørdag 9. mars og bli lagt til Radisson Blu Hotell, Trondheim airport, Lufthavnveien 30, 7502 Stjørdal.
Sakspapirene til Årsmøtet vil kun bli lagt ut på våre websider www.nsbk.org under linken Årsmøte 2019 og kan lastes ned derfra når de er klare.

Saker som ønskes tatt opp, sendes styret@nsbk.org og må være styret i hende innen 09.02.2019

Styret NSBK

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Arrangementer / Midt Norge