Årskonkurranser 2020.
Viser til protokoll fra styremøte 9/20.
Innenfor hundesport gjennomføres alle konkurranser unntatt «Årets allroundhund». Minner om fristen for å sende inn resultater, 31. jan 2021. Regler og poengskjema finner du her: https://nsbk.no/arskonkurranser/
For utstilling gjennomføres kun «Årets rasevariant». Her trenger man ikke sende inn resultater da de finnes i Dogweb.
Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Konkurranser