ASU minner om at antalls begrensning for Schnauzer salt/pepper og sort, FCI nr 182, trer i kraft fra  01.06.2023.
Øvre grense er 40 avkom som kan registreres etter samme hund.
Importerte avkom som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.
Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil bli registrert med avlssperre.
Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd.
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller.
En begrunnet søknad sendes til NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben skal vedlegges søknaden.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kontakt NSBKs Avls og Sunnhetsutvalg på asu@nsbk.no«

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder