Norsk Schnauzer Bouvier Klubb ønsker å kartlegge utbredelsen av tannproblematikk på Dvergschnauzer.

Med jevne mellomrom dukker det opp innlegg i sosiale media, der eiere tar opp ulik tannproblematikk på sine hunder.

Målet med undersøkelsen er å få en oversikt over rasens status, og få muligheten til å følge utviklingen videre.

Håper dere tar dere tid til å svare.

Du trenger ikke å være medlem av NSBK for å sende inn svar.

Følg linken for å svare:

https://forms.gle/vBTpdHrFwGsGNoj37

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder